utwórz użytkownika
Logo
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
Wss3_ue_02x

.


Z głębokim smutkiem przyjmujemy wiadomość o śmierci dr Eryka Kwapulińskiego. Wieloletniego lekarza naszego szpitala. Jego oddanie, wiedza i zaangażowanie wniosły wiele do naszego szpitala i społeczności. Dyrekcja oraz pracownicy WSS nr 3 składają wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim w tym trudnym czasie. Żegnaj, Szanowny Doktorze...

 


 

Uprzejmie informujemy, iż w związku z możliwością zatrudnienia personelu lekarskiego począwszy od dnia 2 kwietnia br. wznowiono udzielanie świadczeń Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Dermatologicznym i Nefrologicznym, który jest zlokalizowany na 10 piętrze.


 
 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku ogłasza KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA.
 

 
Pielęgniarki z Raciborza w Rybniku. Współpraca Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku.
W siedzibie Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu 7 grudnia 2023 r. miało miejsce ważne wydarzenie – podpisanie umowy pomiędzy uczelnią a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku Umowa ta, podpisana przez Rektora uczelni dr. Pawła Strózika, oraz dyrektora SP ZOZ, dra Jarosława Madowicza, ma na celu umożliwienie studentom kierunku pielęgniarstwo odbywania praktyk studenckich w rybnickim szpitalu.
     Przedmiotem umowy jest umożliwienie studentom kierunku pielęgniarstwo, kierowanym przez Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu, odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zgodnie z programem studiów w rybnickim szpitalu. Zajęcia praktyczne będą realizowane pod nadzorem wykwalifikowanych nauczycieli akademickich z ramienia ANS oraz personelu z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.
 
- "Dzisiaj podpisana umowa to kolejny krok w naszych wysiłkach na rzecz doskonalenia kadry medycznej. Studenci kierunku pielęgniarstwo będą mogli zdobywać praktyczne doświadczenie w jednym z wiodących szpitali w regionie. Dzięki temu będą lepiej przygotowani do pracy zawodowej. Mam nadzieję, że dostępność praktyk w Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku przyciągnie jeszcze większą liczbę studentów z Rybnika i okolic, zainteresowanych naszym kierunkiem studiów. Serdecznie zapraszamy!" – powiedział dr Paweł Strózik, prof. Uczelni, Rektor ANS w Raciborzu.
 
- "Jesteśmy dumni z podpisania umowy dotyczącej prowadzenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Ta współpraca otwiera przed nami nowe możliwości rozwoju dla studentów kierunku pielęgniarstwo, którzy będą mieli szansę zdobyć cenne doświadczenie praktyczne. Dziękuję Władzom Akademii za zaangażowanie, zaufanie i możliwość współpracy". dr Jarosław Madowicz – Dyrektor WSS nr 3 w Rybniku
 
Ta ważna współpraca między Akademią Nauk Stosowanych a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku stanowi krok w stronę doskonalenia i rozwoju umiejętności przyszłych pielęgniarek oraz podniesienia standardów opieki medycznej w regionie.

 
Komunikat
 

Aktualizacja komunikatu z dnia 13.11.2023 r. w sprawie ograniczenia odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku. 

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz wzrostem zachorowań na COVID - 19 w regionie począwszy od dnia tj. 13.11.2023 r. od godz. 16:00 do odwołania ogranicza się odwiedziny pacjentów w Oddziałach Szpitalnych. 

 

Pacjenta może odwiedzać tylko jedna osoba. Czas trwania odwiedzin - do 30 minut. W wyjątkowych przypadkach np. gdy pacjent jest w stanie terminalnym - za zgodą Kierownika Oddziału/lekarza dyżurnego - dwie osoby. 

 

Wstrzymuje się odwiedziny u pacjentów poddanych izolacji z powodu zachorowania na COVID - 19. W szczególnych sytuacjach o ewentualnej wizycie w oddziale decyduje Kierowik Oddziału/ lekarz dyżurny. 

 

Odwiedziny muszą odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego - dezynfekcja rąk przy wejściu i wyjściu ze szpitala oraz przy wejściu i wyjściu z sali chorego, zachowanie bezpiecznego dystansu. 

 

Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji m.in kaszel, gorączka, ból gardła itp. 

 

 
 

Miło nam poinformować iż, Grzegorz Wolnik - Radny Sejmiku Województwa Śląskiego oraz przewodniczący Rady Społecznej WSS nr 3 w Rybniku otrzymał Złotą Odznakę Honorową Zasłużonego dla Województwa Śląskiego oraz statuetkę 25 - lecia Województwa Śląskiego.  
W dniu 03.03.2023 roku została zawarta umowa darowizny pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku, a Fundacją Moc Przyszłości z siedzibą Wierzchosławicach. Szpital oświadczył, że daruje na rzecz Obdarowanego asortyment i sprzęt medyczny m.in. Aparat EKG, aparat do mierzenia ciśnienia, inhalator mechaniczny, aparat do narkozy, kompresy jałowe, inhalator ultradźwiękowy. Przekazanie darowizny wynika z zorganizowanej akcji pn. Śląski Konwój dla Ukrainy, obejmującej podmioty dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie, której celem jest przede wszystkim wspieranie i udzielanie pomocy cywilnym ofiarom wojny na Ukrainie oraz szpitalom w strefie przyfrontowej w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Niestety wojna wciąż trwa i nadal tysiące rannych potrzebuje natychmiastowej pomocy. Widzimy tę potrzebę i nie jesteśmy obojętni.
Łączna wartość przedmiotu darowizny wynosi: 45 067,32 zł. brutto.
fot: WSS nr 3 w Rybniku
WPR Katowice 
LISTA STU 2022: SYSTEM OCHRONY ZDROWIA
 
Jarosław Madowicz, dr n. o zdr., dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, adiunkt w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Na Liście Stu najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia, który awansował z miejsca 86 na 77. Zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem LISTA STU 2022: SYSTEM OCHRONY ZDROWIA - Puls Medycyny - pulsmedycyny.pl   
 

Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Neonatologicznego

 

Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlano – instalacyjnych (tryb zaprojektuj - wybuduj) w ramach

zadania pn.: Modernizacja Oddziału Neonatologicznego oraz Traktu Porodowego SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku

 

Trwa procedura sprawdzania i oceny ofert w przetargu na przebudowę Oddziału Neonatologicznego i Traktu Porodowego. Cała inwestycja będzie przebiegała w dwóch etapach. Pierwszy etap będzie polegać na przygotowaniu pełnobranżowego i kompleksowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń. W kolejnym etapie rozpoczną się roboty budowlane.

 

Zamówienie jest finansowane ze środków budżetu Miasta Rybnik w ramach dotacji na zadania inwestycyjne w 2023 roku. Budżet Miasta zabezpieczył kwotę w wysokości 10 650 000 zł

 

W ramach postępowania oferty zostały złożone przez:

Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane Mazur Sp. z o.o. Sp.k oraz Firma Budowlana Mazur Sławomir Mazur na kwotę brutto 10 479 600,00

JM KONTRAKT SP. z o.o. na kwotę 16 306 527,00

GRUPA KDM Sp. z o. o na kwotę 12 683 239,78

 

 

Celem inwestycji jest podniesienie poziomu usług medycznych oddziału Neonatologicznego oraz Traktu Porodowego poprzez przebudowę i dostosowanie pomieszczeń oddziału do aktualnych standardów i przepisów. Oddział Neonatologiczny będzie spełniał wymogi drugiego stopnia referencyjności w dziedzinie neonatologii zgodnie z wymogami prawnymi, to jest w szczególności z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z 31 grudnia 2020 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Zakres robót budowlanych został opisany w Programie Funkcjonalno – użytkowym dostępnym pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/713876 i obejmie m.in. roboty rozbiórkowe i demontażowe wszystkich branż, np. wykucie otworów, bruzd, skucie starej glazury i usuniecie powłok malarskich, skucie posadzek, skucie starych odspajających się i spękanych tynków z podłoży, a także doprowadzenie nowej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz wykonanie infrastruktury technicznej niezbędnej do podłączenia i funkcjonowania wyposażenia medycznego.

 

Do końca 2023 r. zaplanowane jest zakończenie całej inwestycji
  


 

W związku z zamieszczonym internetowym wydaniem Dziennika Zachodniego z dnia 12.01.2023 r. informacji pod tytułem „Masówka w rybnickim szpitalu (… czyli zamknięcie) ” w imieniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, pragniemy odnieść się do cytowanych informacji.
 
Po pierwsze suma wymagalnych cywilnoprawnych zobowiązań Szpitala na dzień dzisiejszy wynosi 43 mln zł (a nie jak zacytowano w tekście 46 mln zł)
 
Rzeczywistości nie odpowiadają również wypowiedzi przewodniczego Solidarność w Szpitalu, który wskazuje na wzrost wielkości tych zobowiązań w skali ostatnich 6-9 miesięcy, z 18 mln do 46 mln. Podane dane są nieprawdziwe, gdyż wymagane należności na koniec 2021 r. wynosiły 32,7 mln, a na koniec czerwca 2022 r. 43,4 mln, a obecnie oscylują około 43 mln. Nie wiemy skąd wynika kwota 18 mln?
 
Przeinaczono również informacje Dyrekcji szpitala związane z tak zwanym wariantem „tyskim”. Dyrekcja na spotkaniach przekazywała Związkom Zawodowym, iż mechanizm zakończenia działalności i przekształcenia Szpitala WSS nr 1 w Tychach, polegał na utracie kontroli nad zarządzaniem finansami Szpitala przez zarządzających nim, wobec zajęć komorniczych dokonywanych w skutek prawomocnych wyroków dostawców oraz pracowników tego Szpitala. Zajęcia całkowicie sparaliżowały możliwości płatnicze Szpitala w Tychach. Z całą pewnością nie jest zamiarem ani dyrekcji Szpitala w Rybniku ani jego Właściciela ( Województwa Śląskiego) doprowadzenie do takiej sytuacji.
 
Nieprawdą są również insynuacje przewodniczącej Związku Zawodowego Pracowników Bloku Operacyjnego, Anestezjologii i Intensywnej Terapii jakoby szpital był zarządzany za pomocą strachu, niepewności oraz dezorientacji. Dyrekcja na żądania strony społecznej udziela wszelkich informacji, które posiada i są one rzetelne oparte na danych, które wynikają z dokumentów finansowych Szpitala.
 
Niezrozumiałym jest stwierdzenie przewodniczącej Związku Zawodowego Pracowników Bloku Operacyjnego, Anestezjologii i Intensywnej Terapii dotyczące nie wykonywania zabiegów przynoszących pieniądze z NFZ. Z całą mocą podkreślamy, iż Szpital w zasadzie utrzymuje się wyłącznie ze środków, które są przekazywane przez NFZ w ramach wykonywanego kontraktu.
 
Po dokonanej analizie sytuacji finansowo-prawnej związanej z wypłacaniem dodatków wynikających z porozumień po strajkowych, a także ustawowych podwyżek wynagrodzeń, stronie społecznej przekazano wstępną informację o zamiarach dotyczących wypowiedzenia czy zmiany składników wynagrodzeń. Szpital powyższe działania przeprowadzi zgodnie z obowiązującymi prawnie procedurami, zaś o skutkach i formalnych czynnościach podjętych w tym zakresie poinformuje stronę społeczną w ustawowym trybie. W tym miejscu należy zaznaczyć, że efektem tych działań będzie iż Szpital nie pogłębi w najbliższym czasie straty o kolejne 5 mln zł, a w przyszłości zaś o kolejne 16 mln zł.
 
Wszyscy członkowie Rady Społecznej ( jak również przedstawiciele Związków Zawodowych biorących udział w posiedzeniach ), są na bieżąco informowani o sytuacji finansowej Szpitala ( co znajduje odzwierciedlenie w dokumentach jakie są przekazywane poszczególnym Członkom Rady oraz Związków Zawodowych).
 
Odnosząc się do kwestii Centrum Onkologii to informujemy, iż środki jakie miały być wyasygnowane na ten projekt to około 18,8 mln zł ( a nie jak podano 27 mln). Nieprawdą jest również, iż to opinia biegłego rewidenta zadecydowała o odmowie finansowania tego projektu. Osoby oceniające złożony wniosek, opierając się na treści opinii biegłych oraz odnosząc się do ogólnej trudnej sytuacji ochrony zdrowia w Polsce, negatywnie ocenili perspektywę realizacji tego projektu. Na marginesie wskazujemy również, iż nie były to środki, które miały na celu uratowanie finansów Szpitala, gdyż przede wszystkim służyłyby Oddziałowi Onkologii. Dyrekcja deklaruje oczywiście, wobec posiadanych już materiałów i projektów, przystąpienie do kolejnych postępowań konkursowych na realizację tego celu, o ile takowe zostaną ogłoszone.
 
Odnosząc się do informacji dotyczących nieumiejętnego zarządzania Szpitalem w latach poprzednich stwierdzić należy, iż w 2015 r. Szpital po raz pierwszy od kilku lat odnotował dodatni wynik finansowy, co poskutkowało pierwszymi również od kilki lat podwyżkami wynagrodzeń. Późniejsze wydarzenia związane z reformą służby zdrowia ( wprowadzenie sieci szpitali), spowodowało znaczące zmniejszenie kontraktu Szpitala z NFZ.
 
Pomimo tego na skutek dwóch akcji strajkowych, które miały miejsce w szpitalu w latach 2016-2018 r. strona społeczna wymusiła podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Szpitala, które nie miały pokrycia w przychodach generowanych w kontrakcie z NFZ. Efektem tych działań jest z jednej strony obecna trudna sytuacja Szpitala, a z drugiej strony konieczność wycofania się z wyżej wymienionych „ po strajkowych podwyżek”. Oczywistym jest, iż działania te dyrekcja Szpitala będzie podejmowała w zgodzie z obowiązującymi przepisami. 

Dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia

Na podstawie umowy nr 1/14/78/2022/381/648 z dnia 26.09.2022 r. w ramach programu polityki zdrowotnej: pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna" SP ZOZ WSS nr 3 otrzymał w 2022 roku dofinansowanie do zadania: „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego” w zakresie zakupu urządzeń: Cystoskop giętki – 10 szt.Dofinansowanie z Ministerstwem Zdrowia wyniosło 386 769,60 zł .

 

  

Pierwszy zabieg ABLACJI w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku.
Ablacja należy do zabiegów kardiologicznych. Jej celem jest leczenie arytmii, czyli zaburzeń rytmu pracy serca. Zabieg przeprowadzany jest w wysokospecjalistycznych placówkach przez wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny kardiologii. To wielki krok dla naszego szpitala i cieszymy się, że możemy być częścią tej historii.
  
 
Współpraca z Akademią WSB
 
W środę 9 listopada br. został podpisany list intencyjny pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku, a Akademią WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Deklarację podpisali: Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku - dr Jarosław Madowicz oraz Rektor Akademii WSB dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB.
Współpraca pozwoli na realizację działalności naukowej oraz zadań polegających na prowadzeniu wspólnego kształcenia przed i podyplomowego w zawodach medycznych oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Ponadto list intencyjny deklaruje:
- wspólne opracowywanie programów kształcenia podyplomowego,
- wspólne organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, specjalizacji mających zastosowanie w zawodach medycznych oraz w ochronie zdrowia,
- wspólną realizację przedsięwzięć dydaktycznych i badawczych w naukach medycznych i naukach o zdrowiu.


 

KOMUNIKAT

Po raz kolejny z niekłamaną satysfakcją informujemy, iż SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku przywraca kolejny zakres działalności. Z dniem 1 października 2022r. po 2 miesiącach przerwy wznawia działalność Oddział Neonatologiczny oraz porodówka Szpitala.

Dyrekcja Szpitala

 


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku ma nowego dyrektora – w konkursie na to stanowisko Zarząd Województwa Śląskiego wybrał dr. Jarosława Madowicza.

Nowy dyrektor jest doktorem nauk o zdrowiu. Jego dysertacja była związana z analizą medycznych czynności ratunkowych u pacjentów urazowych, prowadzona pod opieką płk. rez.  prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Klukowskiego z Wojskowej Akademii Technicznej  w Warszawie oraz ppłk. rez. dr n. med. Mariana Macandera z Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie. Wcześniej ukończył studia zawodowe na kierunku Ratownictwo Medyczne, zdobywając tytuł licencjata w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach na Wydziale Zdrowia Publicznego, a następnie studia magisterskie na Wydziale Zdrowia Publicznego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Oprócz studiów ukończył również Podyplomowe Studium Prawa  Medycznego, Bioetyki  i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Zarządzenie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Wsparcie Menadżerskie dla Kadry Zarządzającej Podmiotami Leczniczymi w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Zarządzanie sytuacją kryzysową na Uniwersytecie Śląskim i Zioła w profilaktyce i terapii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, oraz studia MBA w ochronie zdrowia na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach, a następnie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Pełnił również funkcję pełnomocnika zarządu Województwa Śląskiego do spraw połączenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie i Szpitala Chorób Wewnętrznych „Hutniczy”  w Częstochowie. W kolejnych latach pełnił obowiązki naczelnika Wydziału ds. Służb Mundurowych Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach .W ostatnim czasie był wiceprezesem Zarządu i dyrektorem ds. medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego MEGREZ Sp. z o. o.

W 2021 roku znalazł się na liście stu najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia. Dyrektor Madowicz zajmuje się również dydaktyką w obszarze nauk medycznych, nauk  o zdrowiu i zarządzaniu. Jest również biegłym sądowym z zakresu ratownictwa medycznego  i transportu sanitarnego. Obecnie jest również ekspertem ds. zdrowia w zespole powołanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

W 2020 roku otrzymał od Ministra Zdrowia Odznakę Honorową - za zasługi dla ochrony zdrowia. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych i wystąpień zjazdowych z zakresu medycyny ratunkowej i prawa medycznego.

- Zaczynam swoją pracę w Rybniku i wierzę, że razem z całym zespołem szpitala uda nam się poprawić sytuację tej największej placówki szpitalnej w regionie rybnickim. Pierwsze dni na pewno poświęcę na rozmowy z pracownikami, bo to oni najlepiej wiedzą jakie obszary w WSS nr 3 wymagają poprawy – wyjaśnia dr Jarosław Madowicz i dodaje: - Zdaję sobie sprawę, że zarządzanie tak ogromnym szpitalem jest wielkim wyzwaniem ale ja wierzę w siłę zespołu tego szpitala.
 
 


Zatrudnimy lekarzy:

 

Lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii

Miejsce wykonywania pracy:

Oddział Neonatologiczny SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Energetyków 46

Wymagania:

 • Czynne prawo wykonywania zawodu;

 • Kurs Resuscytacji Noworodka NLS.

Informacje dodatkowe:

 • Forma zatrudnienia, wymiar godzin(ordynacja oraz dyżury) oraz wynagrodzenie do uzgodnienia;

 • Osoby zainteresowane prosimy o:

przesyłanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 kodeksu pracy) oraz klauzulą ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji -zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” osobiście lub drogą pocztową do siedziby szpitala adres e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl

kontakt telefoniczny: 32 4291254Lekarze z Ukrainy zasilają zespół naszego szpitala
 

Jedna z lekarek już pracuje na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, kolejna zaczyna współpracę z oddziałem pediatrii.

W przypadku drugiej lekarki może ona na razie wykonywać obowiązki opiekuna medycznego, bo jest w trakcie procedury dającej jej możliwość wykonywania wyuczonego zawodu w naszym kraju.

- Jesteśmy już po rozmowach z kolejnymi medykami, między innymi internistką która do Polski przyjechała z zachodniej Ukrainy. Dobrze mówi po polsku i również ma przed sobą procedurę dopuszczającą do pracy w zawodzie lekarza, więc także rozpocznie współpracę z nami w roli opiekuna medycznego – wyjaśnia Ewa Fica, dyrektor WSS nr 3 w Rybniku.

Szpital pomaga ukraińskim medykom w przebrnięciu przez wszystkie formalności – do ich dyspozycji są prawnicy, którzy służą radą na etapie tworzenia dokumentacji zawodowej, która musi trafić do Ministerstwa Zdrowia. Po pozytywnej decyzji będą mogli leczyć pacjentów z Rybnika.

- Staramy się im także pomóc w rozpoczęciu życia w naszym mieście. Początki są dla nich  najtrudniejsze i tu też jest nasza rola. Pomagają też pracownicy oddziałów na których oni pracują i za to bardzo im dziękuję – przekonuje Ewa Fica i dodaje: - Lekarze ci zamierzają związać się z Rybnikiem. Wykorzystując swoje umiejętności i doświadczenie będą dbać o zdrowie mieszkańców naszego miasta i regionu. Są dla naszego szpitala niesłychanie cennymi pracownikami i w pewnym stopniu antidotum na brak rodzimej kadry lekarskiej, który dotyka polską służbę zdrowia.
 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku zatrudni lekarzy


Lekarz specjalista w dziedzinie choroby wewnętrzne lub w trakcie specjalizacji.

Miejsce wykonywania pracy:

Oddział Chorób Wewnętrznych SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Energetyków 46

Wymagania:

 • Czynne prawo wykonywania zawodu;

 • Tytuł specjalisty lub specjalizacja I st. lub w trakcie specjalizacji.

Sczegóły na stronie Praca/Lekarz specjalista w dziedzinie choroby wewnętrzne lub w trakcie specjalizacji
 

Lekarz specjalista w dziedzinie choroby wewnętrzne lub w trakcie specjalizacji.

Lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii

Miejsce wykonywania pracy:

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Nefrologicznym SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Energetyków 46

Wymagania:

 • Czynne prawo wykonywania zawodu;

 • Tytuł specjalisty lub specjalizacja I st. lub w trakcie specjalizacji.

Sczegóły na stronie Praca/Lekarz specjalista w dziedzinie choroby wewnętrzne lub w trakcie specjalizacji, Lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii.
 

Lekarze: specjaliści w dziedzinie: medycyny ratunkowej, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, chirurgii urazowo-ortopedycznej

Miejsce wykonywania pracy:

Szpitalny Oddział Ratunkowy SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Energetyków 46

Wymagania:

 • Czynne prawo wykonywania zawodu;

 • Tytuł specjalisty lub specjalizacja I st. lub w trakcie specjalizacji

Sczegóły na stronie Praca/Lekarze: specjaliści w dziedzinie: medycyny ratunkowej, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, chirurgii urazowo-ortopedycznej
 

Lekarz specjalista w dziedzinie neonatologii lub w trakcie specjalizacji.

Miejsce wykonywania pracy:

Oddział Neonatologiczny SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Energetyków 46

Wymagania:

 • Czynne prawo wykonywania zawodu;

 • Tytuł specjalisty lub specjalizacja I st. lub w trakcie specjalizacji.

Sczegóły na stronie Praca/Lekarz specjalista w dziedzinie neonatologii lub w trakcie specjalizacji
 

Lekarz specjalista chirurgii lub w trakcie specjalizacji.

Miejsce wykonywania pracy:

Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Energetyków 46

Wymagania:

 • Czynne prawo wykonywania zawodu;

 • Tytuł specjalisty lub specjalizacja I st. lub w trakcie specjalizacji.

Sczegóły na stronie Praca/Lekarz specjalista chirurgii lub w trakcie specjalizacji
 


 Zbiórka środków medycznych dla szpitala w Iwano- Frankiwsku: Darczyńcom dziękujemy za WIELKIE serce!

Zbiórka darów dla Ukrainy w naszym rybnickim szpitalu przerosła oczekiwania. Udało się zebrać sprzęt medyczny o wartości łącznej 100 tys. złotych!

Jak mówi dr Janusz Kowalski,
zastępca dyrektora ds. lecznictwa w Wojewódzkim Szpital Specjalistycznym nr 3 w Rybniku, tydzień temu w placówce została ogłoszona zbiórka darów na rzecz Ukrainy.

- Szczególnie chodziło o miasto partnerskie Iwano-Frankiwsk. Akcja odbiła się szerokim echem wśród pracowników szpitala, okolicznych firm i darczyńców. Dary przyniosło kilkanaście firm z naszego terenu, apteki, organizacje związkowe, szkoły, osoby fizyczne, czy szpital psychiatryczny. Dostaliśmy w sumie sprzęt za około 100 tys. złotych. Dotrze teraz do granicy, gdzie zostanie przepakowany przez ukraińskie służby – wyjaśnia Janusz Kowalski.

Dyrekcja szpitala nie była zaskoczona odzewem. - Aczkolwiek ilość towarów i ich wartość zebrana w jednym miejscu przerosła nasze oczekiwania. Znajdziemy tam środki opatrunkowe, leki przeciwbólowe, antybiotyki, cewniki. Słowem – wszystko, co jest potrzebne od podkładów pościelowych zaczynając, a nawet więcej niż było na liście od Iwano-Frankiwska – dodaje zastępca dyrektora.

Z kolei dyrektor szpitala – Ewa Fica – podkreśla, że lecznica nie kończy z organizacjami kolejnych zbiórek. - Są wciąż potrzebne leki przeciwgorączkowe i przeciwwymiotne dla dzieci. Chcę podziękować wszystkim darczyńcom. Każdy się dołożył, od portiera do profesora – zaznacza Ewa Fica.

Dodaje również, że szpital jest gotów przyjmować pacjentów z Ukrainy. - Będziemy na pewno gościć osoby wymagające pilnej opieki medycznej. Pan marszałek poinformował nas też, by szykować zasoby i możliwości w związku z osobami wymagającymi pilnych zabiegów. Musimy być też gotowi na rannych – zauważa.

W WSS nr 3 pracuje trójka osób, mająca pochodzenie ukraińskie. Służą pomocą jako tłumacze. Szpital stara się też o psychologów, którzy władają językiem ukraińskim. - Dla dzieciaków psycholog jest pierwszą pomocą, która powinna być udzielona – wyjaśnia Ewa Fica.

W zbiórce pomogli nam:
- Sieć aptek Pod Lwem
- Apteka "Wyzwolenia" z Rybnika
- Region Śląsko - Dąbrowski NSZZ Solidarność
- Organizacje związkowe działające w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku
- Pracownicy WSS nr 3 w Rybniku
- Rybnickie szkoły
- Osoby fizyczne, które przynosiły dary do naszego szpitala
- Pracownicy Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku
- Firmy: m.in.  Rodlew, QMD Art Design, Inter Cars, Auto - Części Kalyciok i wiele innych.

Żródło: www.rybnik.com.pl
 


 NFZ podjął decyzję: będzie poradnia kardiologiczna w naszym szpitalu!

Od 1 lutego będzie funkcjonować poradnia kardiologiczna w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku. 12 stycznia Narodowy Fundusz Zdrowia rozstrzygnął konkurs na świadczenia w tym zakresie.


 

Oznacza to, że pacjenci z całego regionu rybnickiego będą mieć ułatwiony dostęp do świadczeń z zakresu kardiologii – dotychczas w Rybniku działała tylko jedna poradnia, a czas oczekiwania na wizytę przekraczał cztery lata! - W kardiologii bardzo potrzebna jest ciągłość leczenia i kontroli stanu zdrowia. Dzięki tej poradni zapewnimy ją pacjentom – mówi Janusz Kowalski, zastępca dyrektora ds. lecznictwa.
 

Marcin Osuch, ordynator oddziału kardiologii w WSS nr 3 w Rybniku dodaje: - Decyzja Narodowego Funduszu Zdrowia bardzo nas ucieszyła, bo po uruchomieniu poradni w naszym szpitalu pacjenci będą mogli liczyć na stałą kontrolę swojego stanu zdrowia. Powiem obrazowo – większość pacjentów po wypisie z naszego oddziału wymaga kontroli w czasie od 4 do 6 tygodni. Dotychczas było praktycznie niemożliwe. Teraz na pewno sytuacja się polepszy, a czas oczekiwania zdecydowanie się zmniejszy – mówi Marcin Osuch i dodaje: - Nie mam wątpliwości, że lista pacjentów chcących skorzystać z usług poradni szybko się zapełni. Jesteśmy na to gotowi.


Ewa Fica, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku przekonuje, że to dopiero początek zmian w systemie poradni specjalistycznych funkcjonujących przy WSS nr 3 w Rybniku. - Docelowo chcemy, żeby lista poradni była tożsama z listą oddziałów szpitalnych. To z punktu widzenia dobra pacjenta rozwiązanie najwygodniejsze – przekonuje dyrektor WSS nr 3.
 

Dodajmy, że możliwość rejestracji do poradni kardiologicznej pojawi się już w drugiej połowie stycznia, więc naszych przyszłych pacjentów prosimy o cierpliwość.
 


 


Będzie nowy sprzęt dzięki pomocy Ministerstwa Zdrowia

Prawie 140 tysięcy złotych na zakup urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback otrzyma Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku. Dofinansowanie zostanie przekazane w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD na lata 2017 – 2021.Dofinansowanie w ramach programu POLKARD uzyskało 56 szpitali z całej Polski. Pozwoli ono podnieść standard rehabilitacji w tych placówkach.- Pomimo trudnej sytuacji finansowej wciąż się rozwijamy i staramy się podnosić poziom usług dla naszych pacjentów. To już kolejna pomoc dla naszej placówki w ostatnim czasie. Bardzo dziękujemy w imieniu pacjentów z całego regionu rybnickiego – mówi Ewa Fica, dyrektor WSS nr 3 w Rybniku.
 

 


Będą pieniądze na niezbędne remonty w naszym szpitalu. Dziękujemy!Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku, której efektem będzie finansowanie wymiany instalacji wodnej i kanalizacyjnej w pawilonie nr 5 naszej placówki.

- Przedmiotem uchwały jest przekazanie na ten cel w 2021 roku dotacji celowej do kwoty 1 965 000,00 zł. Ponadto na najbliższą sesję Sejmiku Województwa Ślaskiego skierowany zostanie projekt zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zakładający finansowanie przedmiotowej inwestycji w 2022 roku w kwocie 8 989 000,00 złotych – mówi Izabela Domogała, Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

To dla naszego szpitala doskonała informacja, bo z awariami sieci wodno – kanalizacyjnej zmagamy się niemal na co dzień. Funkcjonuje ona w naszej placówce od połowy lat 90-tych XX wieku - wykonana w starych technologiach, jest bardzo zawodna. Tak naprawdę awarie zdarzają się kilka razy w tygodniu i bardzo negatywnie wpływają na komfort naszych pacjentów.

- Dlatego mogę tylko podziękować Zarządowi Województwa Śląskiego za pomoc w tej kwestii. Dla nas to inwestycja priorytetowa - koszty usuwania kolejnych awarii są dla nas bardzo dużym obciążeniem a tak naprawdę niewiele dają, bo kilka dni po naprawie sieć zawodzi w innym miejscu. Na dodatek często wiążą się z czasowymi przerwami w dostawach wody, co absolutnie nie powinno mieć miejsca – mówi Ewa Fica, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. - Mam też nadzieję, że Sejmik Województwa Śląskiego przychyli się do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Powinno się to stać ponad politycznymi podziałami, bo dobro  naszych pacjentów jest najważniejsze.

To nie jedyna dobra wiadomość w ostatnim czasie – Zarząd Województwa Śląskiego rozpoczął działania proceduralne zmierzające do przekazania 15 milionów złotych pożyczki dla naszej placówki na pokrycie bieżących zobowiązań wobec kontrahentów.

- Sytuacja finansowa WSS nr 3 jest bardzo trudna i nie ukrywam tego odkąd objęłam obowiązki dyrektora w połowie grudnia 2020 roku. Ta pożyczka z Urzędu Marszałkowskiego pozwoli nam choć na chwilę złapać finansowy oddech. Dziękuję marszałkowi Jakubowi Chełstowskiemu za pomoc i wsparcie w tych trudnych chwilach – mówi dyrektor Ewa Fica. 

Przypomnijmy, że tylko rok 2020 zakończył się dla rybnickiego szpitala stratą sięgającą niemal 34 milionów złotych. 31 grudnia 2020 roku księgowość WSS nr 3 musiała radzić sobie ze zobowiązaniami krótkoterminowymi na sumę 69 mln zł...
 Jastrzębska Spółka Węglowa pomaga. Bardzo dziękujemy za wielkie serce!100 000 złotych darowizny od Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA otrzyma Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku. Serdecznie dziękujemy, bo potrzeby nasza placówka ma ogromne i pomo


 

.

.

Komunikat

Informujemy, że od 11.12.2023 r. do odwołania Szpital wstrzymuje przyjęcia w
trybie planowym pacjentów na Oddział Neurologiczny.
Nagłe wstrzymanie przyjęć spowodowane jest potwierdzonymi przypadkami
zakażenia pacjentów Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym naszego
Szpitala wirusem SARS-CoV-2.
Świadczeniobiorcy zostali poinformowani o tym fakcie telefonicznie oraz poprzez
zamieszczenie odpowiedniej informacji w miejscu udzielania świadczeń.
Globe_tile_icon
Szpital on-line

Możesz korzystać z rezerwacji on-line.

Załóż konto na portalu,
wybierz poradnię
i zarezerwuj wizytę przez Internet!

Pointer_tile_icon
Jak nas znaleźć

SPZOZ
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3
ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

tel: 32-42-91-251
fax: 32-42-28-272
email: szpital@szpital.rybnik.pl